Autorizatie incendiu

Dyess and Abilene Regional airport firefighters team up to extinguish an aircraft fire during a joint training exercise here Nov 5. Firefighters from ABI are required by the Federal Aviation Association to be proficient in extinguishing aircraft fires. By inviting them onto the base, Dyess firefighters facilitate a means to achieve their annual training and foster a working relationship. (U.S. Air Force Photo/Airman 1st Class Chelsea Cummings)Autorizatie incendiu  – dacă doriţi să aflaţi dacă este necesar să obţineţi Autorizaţia de Securitate la Incendiu atunci va trebui să intraţi aici.

Obţinerea Autorizaţiei de Securitate la Incendiu presupune mai mulţi paşi. Din experienţă vă spunem că dacă nu veţi apela la o firmă care se ocupă cu un astfel de demers, în cele din urmă vă veţi lăsa păgubaşi. Motivele ţin de incapacitatea tehnică de a comunica cu factorii responsabili precum şi de managementul implimentării măsurilor de securitate la incendiu. O autorizatie incendiu necesită specialişti pentru acest demers.

Obţinerea de Autorizatie Incendiu nu presupune doar întocmirea unei documentaţii ci şi implimentarea măsurilor date obligatoriu prin expertiza tehnică.

Firma noastră, S.C. IDEAL PROIECT A.E. S.R.L., întocmeşte documentaţia pentru obţinerea Autorizaţiei de Securitate la Incendiu, vă oferă firmele Autorizate cu care să implimentaţi măsurile date prin expertiza tehnică şi apoi obţine în numele dumneavoastră autorizaţia de securitate la incendiu(depune documentaţia, participă la vizita pe teren a pompierului, implimentează observaţiile suplimentare ale acestuia şi apoi obţine autorizaţia de securitate la incendiu). Practic singura responsabilitate a beneficiarului este cea financiară, adică a-şi asuma costurile măsurilor pentru aducerea la conformitate.

Procedura este una simplă: se semnează contractul, ne oferiţi actele de proprietate în copie şi de aici totul depinde de noi, fără a vă mai trimite în altă parte.

Autorizatie incendiu  -document care permite functionarea unei clădiri din punct de vedere a exigenţei esenţiale securitatea la incendiu şi care confirmă că sunt respectate măsurile legal impuse privind funcţionare.

Cât durează să obţin o autorizaţie de securitate la incendiu? Dacă totul ar fi perfect nu ar dura mai mult de 1 lună, dar nimic nu este perfect, ba din contră pot afirma că majoritatea activităţilor nu se desfăşoară în spaţii conforme din punct de vedere al securităţii la incendiu. Astfel că putem afirma că veţi obţine Autorizaţia de Securitate la Incendiu în aproximativ 1 lună din momentul în care au fost implimentate complet măsurile. Din experienţă, beneficiarilor le i-a acest proces aproximativ 2 luni.

Autorizatie incendiu – pentru a putea obţine o autorizatie incendiu se depune o documentaţia la care va lucra:

  • expertul tehnic;
  • verificatorul de proiecte;
  • arhitectul;
  • inginer instalator;
  • proiectant autorizat sisteme de securitate pentru incendiu.

Compania noastră dispune de toţi aceşti specialişti, lucru care face ca relaţia de comunicare dintre ei să fie mult simplificată în beneficiul clientului.

Descarcă şi testează singurul soft cu care poţi întocmi scenariu de securitate la incendiu.